การเตรียมความพร้อมสำหรับคุณผู้หญิง

เตรียมความพร้อมคุณผู้หญิงทั้งทางร่างกายและจิตใจก่อนการทำเด็กหลอดแก้ว

การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและประกอบไปด้วยหลายขั้นตอน ทั้งการกระตุ้นไข่ด้วยการฉีดฮอร์โมน การเก็บไข่ การช่วยปฏิสนธิในห้องแล็บ การเลี้ยงและย้ายตัวอ่อน และการเจาะเลือดเพื่อตรวจการตั้งครรภ์ โดยยาและระยะเวลาที่ใช้ในการรักษาจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ดังนั้นคุณควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับคำแนะนำก่อนเสมอ

การทำความเข้าใจกับขั้นตอนทั้งหมดของการทำ IVF จะช่วยให้คุณสามารถเตรียมตัวล่วงหน้าได้โดยการรับประทานอาหารที่ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างไข่ได้เยอะ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และพักผ่อนอย่างเพียงพอเพื่อลดความเครียดและเตรียมร่างกายให้พร้อมที่สุด

เราสามารถให้คำปรึกษาในขั้นตอนต่างๆต่อไปนี้:

  • การตรวจเลือดและอัลตร้าซาวด์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกระตุ้นการตกไข่
  • ฮอร์โมนที่ใช้กระตุ้นการตกไข่
  • การเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนการเก็บไข่
  • ขั้นตอนของการปฏิสนธิในห้องแล็บ
  • การเตรียมความพร้อมการย้ายตัวอ่อนกลับมายังโพรงมดลูก