การคัดกรองโครโมโซมตัวอ่อน

การคัดเลือกโครโมโซมเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคทางพันธุกรรมของตัวอ่อน

thumbnail-vdo-embryo-chromosomal-screening_r1

ที่ คอนราดี เอ.อาร์.ที. คลินิก เราเข้าใจว่าคู่สมรสทุกคู่ย่อมอยากมีบุตรที่แข็งแรงและสมบูรณ์ แต่การทำ IVF จะมีความเสี่ยงต่อการผิดปกติทางโครโมโซมและโรคทางพันธุกรรมของตัวอ่อน กระบวนการคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมตัวอ่อน (Preimplantation Genetic Testing หรือ PGT) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้คัดเลือกตัวอ่อนที่มีจำนวนโครโมโซมปกติเพื่อเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์

เราใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการตรวจคัดกรองโครโมโซมของตัวอ่อนเพื่อคัดเลือกตัวอ่อนที่ดีที่สุด โดยทำการเก็บเนื้อเยื่อตัวอ่อนและส่งไปยังห้องปฏิบัติการเลี้ยงตัวอ่อนเพื่อตรวจหาจำนวนโครโมโซมที่เกินหรือขาดอย่างแม่นยำ จากนั้นแพทย์จะเลือกตัวอ่อนที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับการใส่กลับไปยังมดลูกเพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์

ข้อดีของการตรวจคัดกรองโครโมโซมตัวอ่อน:

  • ระบุโรคติดต่อทางพันธุกรรมในตัวอ่อน
  • ลดความเสี่ยงการให้กำเนิดทารกพิการหรือมีโรคประจำตัว
  • ลดโอกาสแท้งครรภ์
  • เพิ่มโอกาสการให้กำเนิดเด็กจากการใส่ตัวอ่อนเพียงตัวเดียว