การแช่แข็งไข่

การแช่แข็งไข่ที่ยังไม่ได้ผ่านการปฏิสนธิเพื่อเก็บไว้ใช้ในอนาคต

thumbnail-vdo-ep6-r1

เมื่อผู้หญิงอายุมากขึ้น จำนวนและคุณภาพของไข่จะลดลงเรื่อยๆ ทำให้เสี่ยงต่อการมีบุตรยาก การแช่แข็งไข่ในช่วงอายุที่เหมาะสม จะทำให้คุณสามารถเก็บไข่ที่สมบูรณ์ไว้ใช้ในอนาคต ที่ คอนราดี เอ.อาร์.ที. คลินิก เราใช้เทคโนโลยีการแช่แข็งแบบผลึกแก้ว (Vitrification) โดยใช้สารรักษาความเย็นที่สามารถลดอุณหภูมิของเซลล์ไข่ได้อย่างรวดเร็วจนไม่ทำให้เกิดผลึกน้ำแข็งภายในเซลล์ ทำให้อัตราความสำเร็จในการแช่แข็งสูงขึ้น

แพทย์ของเราจะคัดเลือกเฉพาะไข่ที่สมบูรณ์เพื่อนำมาแช่แข็งในถังไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิ -196°C เปรียบเสมือนการหยุดนาฬิกาชีวภาพ เมื่อคุณพร้อมที่จะมีลูก เราจะละลายไข่ที่แช่แข็งไว้และนำมาผสมกับน้ำเชื้อ จากนั้นจะรอให้เกิดการปฏิสนธิเป็นตัวอ่อน แล้วจึงย้ายกลับเข้าสู่โพรงมดลูกเพื่อให้ตัวอ่อนฝังตัว

ข้อดีของการแช่แข็งไข่:

  • ปกป้องไข่หากคุณผู้หญิงต้องเข้ารับการรักษาโดยใช้รังสีหรือเคมีบำบัด
  • เก็บรักษาไข่ไว้ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดจนกว่าจะถึงเวลาที่คุณพร้อมมีบุตร
  • ลดความเครียดและความกดดันจากการที่คุณอายุมากขึ้น
  • เพิ่มโอกาสสำเร็จของการทำ IVF ในอนาคต