ทีมงานของเรา

img-Montri

คุณมนตรี ช่างรูปพรรณ

กรรมการผู้จัดการ

คุณมนตรีมีประสบการณ์ในวงการแพทย์มากกว่า 15 ปี โดยทำงานด้านการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร กลยุทธ์การตลาด และการปฏิบัติงานบริการ นอกจากนี้คุณมนตรียังมีความเชี่ยวชาญทั้งด้านการเงิน การตลาด เทคโนโลยี และการจัดการงานวิศวกรรม

img-jariya3

พญ. จริยา หล่อวัฒนศิริกุล

ผู้อำนวยการด้านการแพทย์

สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะการมีบุตรยากและเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ มีประสบการณ์เฉพาะทางมากกว่า 10 ปี แพทย์หญิงจริยาจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเรียนต่อด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ในคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

img-kamolwan

พญ. กมลวรรณ บุรีสมบัติ

วิสัญญีแพทย์

พญ.กมลวรรณมีความเชี่ยวชาญด้านวิสัญญีวิทยาเป็นเวลามากกว่า 7 ปี โดยจบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผ่านการฝึกอบรมเฉพาะทางในสาขาวิสัญญีที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

img-thatsan

คุณทัดสัณห์ บุญญถิร

ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ

คุณทัดสัณห์จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ มีประสบการณ์ทำงานในห้องปฏิบัติการนานกว่า 19 ปี โดยมีความเชี่ยวชาญในกระบวนการทำอิ๊กซี่ (ICSI) การดึงเซลล์ตัวอ่อน และการแช่แข็งไข่และตัวอ่อนแบบผลึกแก้ว นอกจากนี้ยังได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากสมาคมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ไทยและสมาคมนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนไทย

ทีมพยาบาล

บริการด้วยใจ เปี่ยมด้วยคุณภาพ ตอบสนองทุกความต้องการของคุณและครอบครัว

img-nurse-team

ฝ่ายบริการลูกค้า

พร้อมส่งมอบประสบการณ์ในการรักษาที่ดีที่สุดและดูแลคุณทุกขั้นตอนด้วยบริการที่เป็นเลิศ

img-custome-services-team